به گزارش خبرنگار  امید دنا  احد جمالی بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان افزود: این طرح در راستای دفع حوادث انسان ساز و دفاع از داشته‌ها و جلوگیری از تلفات جانی کاربرد دارد. وی با بیان اینکه طرح پدافند غیر عامل به لحاظ مسائل امنیتی مورد توجه است، گفت: این طرح همچنین […]

به گزارش خبرنگار  امید دنا  احد جمالی بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان افزود: این طرح در راستای دفع حوادث انسان ساز و دفاع از داشته‌ها و جلوگیری از تلفات جانی کاربرد دارد.

وی با بیان اینکه طرح پدافند غیر عامل به لحاظ مسائل امنیتی مورد توجه است، گفت: این طرح همچنین در راستای جلوگیری از خطرات با بهره گیری از عوامل طبیعی و غیرطبیعی انجام می‌شود.

جمالی افزود: این طرح یک طرح جامع در حوزه‌های محتلف مسکن، راه، آب، مسائل اقتصادی و اجتماعی و جان انسان‌ها است.

وی تصریح کرد: مسائل پایه‌ای طرح، در کارگروه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با جمع بندی مسائل و بهره گیری از تأکیدات ملی و داشته‌های بومی و منطقه‌ای کار مطالعاتی و پژوهشی آن انجام گرفته است.

جمالی افزود: در این طرح براساس آمار و اطلاعات، بکار گیری تدابیر و تمهیدات لازم برای پیش بینی و پیشگیری از تلفات و خسارات احتمالی با توجه به داشته‌ها و ظرفیت‌ها و همچنین برنامه‌های توسعه‌ای که اکنون در استان در حال اجرا هستند و دیگر برنامه‌های توسعه‌ای که در آینده استان اجرا خواهد شد، لحاظ شده است.

**ربیعی**