میرشکال سخنوری که بانگ رسای غرشش بر سر ربیعی وزیر و ماجرای سقوط هواپیما هنوز در گوشمان طنین انداز است،چه به روزش آورده اند که برای سه دقیقه سخنرانی گلویش خشک می شود؟!

میرشکال سخنوری که بانگ رسای غرشش بر سر ربیعی وزیر و ماجرای سقوط هواپیما هنوز در گوشمان طنین انداز است،چه به روزش آورده اند که برای سه دقیقه سخنرانی گلویش خشک می شود؟!
اما بدتر از حال و روز تاجگردون،حال و روز ما زاگرس نشینان همسایه است،که در برزخ چند راهی انتخاب(طرفداری،سکوت،مخالفت)سرگردانیم!
چرا که مای همسایه به عملکردش در هشت سال نمایندگی انتقاد داریم و آخرین نقدمان برمیگردد به آتش سوزی اخیر خومی و خائیر و مشاهده تفاوت ها!
رفتار ایشان به گونه ای بوده که هر چه بود برای گچساران بود و مازادی اگر داشت برای کهگیلویه!درصورتی که باتوجه به جایگاه و نفوذش مطمئنأ بیشتر می توانست برای کهگیلویه بزرگ مثمرثمر باشد!
البته دور از انصاف است که از خدمات مثبتش چشم پوشی کنیم؛تسویه بدهی بیمارستان دهدشت،همکاری و تلاش برای گرفتن بودجه برای بافت تاریخی بلادشاپور و دادن حواله قیر برای مرمت سازی آسفالت های شهر دهدشت گوشه ای از خدمات ایشان به کهگیلویه است.
وقتی این میزان هجمه رسانه ای علیه فرزند زاگرس را از سوی همه جریان های سیاسی و روزنامه نگاران و فعالین مجازی اصلاح طلب و اصول گرا میبینیم،جای بسی تعجب است و نشان از عزمی پشت پرده برای حذف تاجگردون دارد!
آیا کسی که از فیلتر شورای نگهبان به سلامت عبور کرده،آن هم نه یک بار سه بار!!سزاوار این نوع برخورد هاست؟
اگر تاجگردون مشکلی دارد چرا علنی اعلام نمیکنند؟!
ماهمچنان سردرگم انتخاب راهیم و هم تبارمان را دارند قربانی می کنند!
این تراژدی غم انگیر میخواهد به کجا ختم بشود…
به قلم سجاد برخه

  • نویسنده : محسن زارعی