مدیر اجرایی طرح توسعه ۳۱ شهرستان کشور ضمن معرفی و شناسایی طرح هایی که قابلیت سرمایه گذاری از طریق دو نهاد مهم سرمایه گذاری کشور ایدرو و ایمیدرو را دارند، عنوان کرد: در بحث معرفی و شناسایی طرح های ایدرو و ایمیدرو از صمیمی معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تقدیر و تشکر ویژه دارم.

به گزارش امید دنا؛ امروز یکشنبه نشست ویژه ویدئو کنفرانس طرح توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته کشور در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۸ و تبیین و تشریح سیاست های سال ۱۳۹۹ با مجموعه استانداری ها( معاونین اقتصادی و مدیران کل منتخب)،کارشناسان ذیربط ،فرمانداران ۳۱ شهرستان منتخب و با حضور مروج الشریعه مشاور وزیر کشور و مدیر اجرایی طرح برگزار شد.

در این نشست مروج الشریعه به بیان سیاست ها و برنامه ها ی کلی این طرح برای محرومیت زدایی و کمک به توسعه مناطق منتخب پرداخت.

مدیر اجرایی طرح توسعه ۳۱ شهرستان کشور ضمن معرفی و شناسایی طرح هایی که قابلیت سرمایه گذاری از طریق دو نهاد مهم سرمایه گذاری کشور ایدرو و ایمیدرو را دارند، عنوان کرد: در بحث معرفی و شناسایی طرح های ایدرو و ایمیدرو از صمیمی معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تقدیر و تشکر ویژه دارم.

وی افزود: صمیمی در بحث شناسایی و معرفی و پیگیری طرح های سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد با تشکیل جلساتی در تهران و با حضور سازمان های توسعه ای گام های موثری برداشته که در آینده نتیجه مثمر ثمری در پی خواهند داشت.

وی تاکید کرد: انتظار می رود سایر استان ها هم از این استان الگو برداری کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

گفتنی است در این نشست برخی از فرمانداران و کارشناسان مربوطه گزارشات و اقداماتی که در مدت گذشته انجام داده اند را ارائه کردند.

  • نویسنده : محسن زارعی