مهدی روشنفکر" جزءمعدود،نمایندگانی بوده است ،که برای حضور در دوکمیسیون های "آموزش و تحقیقات" و" اجتماعی "مجلس، امتیازلازم راکسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری-امیددنا:

در حالی برخی رسانه‌ها، عجولانه و غیر حرفه‌ای تیتر زدند ” روشنفکر از کمیسیون‌های تخصصی جا مانده”اما این نماینده مجلس در کمیسیون مهم و تاثیرگذار ” آموزش و تحقیقات” نقش آفرینی خواهد کرد.

“نماینده بویراحمد ،دنا و مارگون” با توجه به شایستگی‌های تحصیلی از جمله دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، سوابق کاری و مسئولیت‌های مختلف همچون معاونت پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش،رئیس دانشکده تربیت معلم،دکتری مدیریت کسب و کار،مسئولیت سرپرست فرمانداری.

به گزارش پایگاه خبری-امیددنا:

“مهدی روشنفکر” جزءمعدود،نمایندگانی بوده است ،که برای حضور در دوکمیسیون های “آموزش و تحقیقات” و” اجتماعی “مجلس، امتیازلازم راکسب کرد.

“مهدی روشنفکر” بعد از بررسی و ارزیابی‌های انجام شده، تصمیم گرفت در کمیسیون “آموزش و تحقیقات” مجلس شورای اسلامی نقش آفرینی کند.

  • نویسنده : میری
  • منبع خبر : فریادجنوب