پایگاه خبری امید دنا طی حکمی از سوی دکتر جعفر نیکبخت فرماندار کهگیلویه خلیل مهرجو و فرشید عزیزی به ترتیب بعنوان مشاور رسانه ای و مشاور اقتصادی،سرمایه گذاری و کارآفرینی فرماندار منصوب شد منصوب شد. مهرجو مدیرمسئول پایگاه خبری عصر زاگرس ، نایب ریس انجمن خبرنگاران و در زمان انتخابات مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد […]

 پایگاه خبری امید دنا

طی حکمی از سوی دکتر جعفر نیکبخت فرماندار کهگیلویه خلیل مهرجو و فرشید عزیزی به ترتیب بعنوان مشاور رسانه ای و مشاور اقتصادی،سرمایه گذاری و کارآفرینی فرماندار منصوب شد منصوب شد.

مهرجو مدیرمسئول پایگاه خبری عصر زاگرس ، نایب ریس انجمن خبرنگاران و در زمان انتخابات مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد جوانان دکتر روحانی در کهگیلویه بود.

عزیزی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی استان،رئیس کمیسیون گردشگری،اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی استان و از فعالان اقتصادی استان است.