رئیس اداره بهزيستی بهزيستی کهگیلویه درنامه ای به مدیرکل بهزیستی استان خواستار مشخص شدن وضعیت کاری خود شد واز وضعیت موجود انتقادکرد.

پایگاه خبری-امیددنا

به گزارش پایگاه خبری-امیددنا، درنامه جهانگیر افشانده چنین آمده است:

باتوجه به عدم رعایت اصل تفکیک قوا،توسط نماینده محترم مردم در حوزه اجرایی و اداری ،به دست گرفتن عزل ونصب ها فارغ از رعایت شایستگی، عدم شایستگی وذکر این نکته که نماینده محترم می بایست، خدمت گزاری به مردم توسط مدیران دراولویت کاری ایشان قرار گیرد،نه تلاش شبانه روزی برای تغییر مدیران شهرستان، لذا باتوجه به عدم اعتماد ایشان و فقدان آرامش درحوزه کاری بنده به نظر می رسد، حضور اینجانب در مسند مسئولیت این اداره به دنبال به وجود آمدن عدم اعتماد طرفین به مصلحت سازمان وجامعه هدف نمی‌باشد. خواهشمنداست تصمیم مقتضی در سریع ترین زمان به منظور رعایت صرفه و صلاح سازمان مبذول ومعمول گرد.

  • نویسنده : میری
  • منبع خبر : ریواس جنوب