با شروع فصل تابستان و پس از برداشت محصول گندم و جو در زمین های زراعی آبی، کشت نشاء به همراه کاشت(تولک) برنج در زمین های آبی شهرستان لنده آغاز شده است.

 

به گزارش امیددنا؛در شهرستان لنده نیز کشاورزان پس از برداشت محصول گندم و جوی خود و کشت نشاء برنج در این روزهای گرم تابستان در حال کاشت (تولک) برنج در زمین های آبی در دو بخش مرکزی و موگرمون هستند.

 

استفاده از روش های سنتی آتش زدن کاه و کلش در زمین های زراعی یکی از کارهای است که بیشتر کشاورزان آن را انجام می دهند که حتی در برخی از مناطق باعث آتش سوزی مناطق و باغات کشاورزان شده است.

  • نویسنده : محسن زارعی