امیدواریم مسولان امر حواسشان را بیش از پیش به زاگرس و البرزهایش جمع کنند و پیش از وقوع این حوادث چاره کار نمایند.

امیددنا؛

پیام تسلیت مسئول بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت درگذشت البرز زارعی که جانش را برای جان گرفتن زاگرس تسلیم کرد:

درد چون زبانه می کشد به جان کوه قله تازیانه می زند به جان درد

درد هی گدازه می کشد درون کوه
قله تازیانه می زند
درد هی جوانه می زند

این گدازه های بی امان
به جان قله هم رسیده اند

جان قله را گرفته اند
بر فراز قله ای دگر

قله بر فراز قله
دیده ای مگر؟؟

۳۱ خرداد ۹۹

شعر از سید مسعود پرهیزگای

امیدواریم مسولان امر حواسشان را بیش از پیش به زاگرس و البرزهایش جمع کنند و پیش از وقوع این حوادث چاره کار نمایند.

  • نویسنده : محسن زارعی