به گزارش پایگاه خبری-امیددنا: لطفا تا می توانیداین مطلب را منتشرکنید.

به گزارش پایگاه خبری-امیددنا

*یکی از علل زیاد شدن موارد ابتلا به کرونا ، در استانهای جنوبی استفاده از کولر ماشین است که لازم است، همه عزیزان به این موارد توجه کنن*

*دقت بفرماييد آلودگی کفش ها به ویروس بسیار زیاد است و سیستم کولر،هوای کف خودرو را جذب، توسط رادیاتور خنک کرده و هوای خنک را توسط دریچه های خودرو پخش می نماید.*

*لذا برخلاف فصل سرما که رادیاتور داغ بخاری می توانست ویروس را نابود کند،ولی رادیاتور کولر آن را مستقیما وارد،ریه سرنشینان می كند…*

*یکی از عوامل مهم تشدید کرونا در جنوب و استانهای گرم همین موضوع است. *
از این رو اگر ناچار به استفاده از کولر هستیم باید همت کنیم:

*١-دریچه هوای خودرو را باز بگذاریم تا هوا از بیرون به درون ورود کند و هوای کف خودرو جذب کولر نگردد*

*٢-شیشه خودرو را کمی پایین آوریم تا جریان هوا بیشتر در نیمه بالایی خودرو برقرار باشد نه کف آن*

*٣-سرنشینان حتما از ماسک استفاده کنند…*

 

  • نویسنده : میری