گروه جهادی نجاح چند روزی است که فعالیت های خود در روستاهای محروم کهگیلویه و بویراحمد را آغاز کرده است و در این مدت حضور خود در زمینه های مختلف اقدام به انجام برخی کارهای عام المنفعه و یا کمک به نیازمندان نموده است.

به گزارش امیددنا؛گروه جهادی نجاح چند روزی است که فعالیت های خود در روستاهای محروم کهگیلویه و بویراحمد را آغاز کرده است و در این مدت حضور خود در زمینه های مختلف اقدام به انجام برخی کارهای عام المنفعه و یا کمک به نیازمندان نموده است.

محرومیت های گسترده و تاریخی در استان کهگیلویه و بویراحمد ، به گونه ای است که اتکا به اعتبارات دولتی به علت محدود بودن آن و یا انتظار از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود به این مناطق به دلیل ضعف مفرط در زیر ساخت ها و ریسک پذیری بالای سرمایه گذاری معمولا بی نتیجه است.
این وضعیت در روستاهای این استان محروم بیشتر از دیگر مناطق مشهود است و با نگاهی به بسیاری از روستاها با عمق محرومیت از بسیاری جهات مواجه می شویم.
در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت گروه های خیریه و یا جهادی که هدف از اقدامات آن ها ، کمک به چنین مناطقی با شرایط خاص توسعه نیافتگی و محرومیت زدایی است ، بهترین گزینه است  چیزی که این روزها با حضور یکی از این گروه ها در استان روزنه امیدی برای کمک به کاستن از محرومیت ها باز شده است.
گروه جهادی نجاح طی روزهای اخیر با حضور در روستاهای میمند ، دزک ، مارگون ، دهنو ، سر کورکی ، شاه غالب ، زیلایی خدماتی در حوزه پزشکی ، دندانپزشکی ، روانشناسی و دامپزشکی ،ارائه کرده است.
احداث یک کانال آب برای کشاورزی آبی روستای دهنو که دهها هکتار زمین کشاورزی پایین دست آن را پوشش می دهد و باعث اشتغال حداقل پنجاه نفر می شود ، از جمله اقدامات این گروه جهادی است .
در این چند روز حضور در کهگیلویه و بویراحمد ، این گروه جهادی آغاز بکار ساخت پنج مسجد و کانون فرهنگی و تعمیرات منازل چندین خانوار از افراد محروم منطقه را در دستور کارخود داشته است.
البته فعالیت های این گروه های جهادی به محورهای فوق محدود نشده است بلکه برگزاری کلاس های سواد رسانه ای نیز بخش دیگری از فعالیت های رسانه ای این قرارگاه بوده است.
با توجه به عمق محرومیت در برخی مناطق روستایی ، اهالی روستاهای فوق ضمن تشکر و خرسندی از حضور گروهای جهادی نجاح درخواست حضور گروهای جهادی بیشتر در منطقه را دارند که امید است دیگر گروه های جهادی هم در این زمینه و برای کمک به رفع محرومیت ها در این مناطق حضور یابند و از توان خود استفاده کنند .
گفتنی است که قرارگاه جهادی نجاح تحت نظارت و حمایت دکتر محسن رضایی به خدمات رسانی به مناطق محروم کشور می پردازد.
  • نویسنده : محسن زارعی