به گزارش امیددنا؛ کوهنوردان شهرچرام به نامهای سیاوش احمدی،  فرج الله کاظم پور ،موسی عباسی  وموسی صفری  به مناسبت یاد وخاطره پیشکسوت کوهنوردی شهرستان چرام مرحومه زهرا جمشیدی قله برف کرمو دنارا فتح کردند ویادوخاطره وی را گرامی داشتند.  

به گزارش امیددنا؛ کوهنوردان شهرچرام به نامهای سیاوش احمدی،  فرج الله کاظم پور ،موسی عباسی  وموسی صفری  به مناسبت یاد وخاطره پیشکسوت کوهنوردی شهرستان چرام مرحومه زهرا جمشیدی قله برف کرمو دنارا فتح کردند ویادوخاطره وی را گرامی داشتند.

 

  • نویسنده : محسن زارعی