به گزارش پایگاه خبری-امیددنا: برداشت گیلاس ازباغات دنا

به گزارش پایگاه خبری-امیددنا:

برداشت گیلاس از 35 هکتار از باغات شهرستان دنا آغاز شد.

بانوی گیلاس وگندم

بانوی رنگ ها
از دیدار آبی ها
چه می آورد
جز لبخندی
که برکه ریگ قرمزی است
و دندانی
که تلالو مرواریدهای نبسته
به آینه تقدیم می کند
سبز رفته و گلگون برمی گردد
از میانه گیلاس ها
با گونه ای
و لکه سرخی
جگر چلانده گیلاسی
که ستاره را
به خسوفی دل انگیز می آراید در برکه
بی نیاز نماز وحشت و طلسم هیاهو
چه می دهد به من این جان زیبای گندمی؟
شیهه ظریفی از خنده
که مادیانی
از دشت های خاطره
روانه می کند به امروز و می آرایدش به رویا
در فردا
بانوی رنگ ها
گیلاس

شاعر: منوچهرآتشی

 

  • نویسنده : میری
  • منبع خبر : ایرنا