این طرح ها با هدف توانمندسازی و اشتغالزایی زنان بدسرپرست و بی سرپرست در شهرستان اجرایی شده است.

پایگاه خبری امید دنا

به همت نماینده مردم کهگیلویه در مجلس ۱۰ طرح اشتغال روستایی ویژه زنان بدسرپرست و بی سرپرست در روستاهای کهگیلویه اجرا شد.

مینا عبادالهی درباره این طرح ها گفت: این طرح ها با هدف توانمندسازی و اشتغالزایی زنان بدسرپرست و بی سرپرست در شهرستان اجرایی شده است.

مشاور امور بانوان نماینده مردم کهگیلویه در مجلس تصریح کرد: اشتغال خانگی به معیشت این خانوارها کمک می کند.

وی با بیان اینکه خانواده های جامعه هدف توان مالی برای پرداخت وام ندارند، افزود: با کمک نماینده مردم در مجلس وسایل صنعتی خانگی تهیه و در اختیار بانوان قرر گرفته است تا بتوانند از این طریق درآمدی کسب کنند.

عبادالهی افزود: طرح های خانگی اشتغال زنان روستایی در زمینه پرورش مرغ محلی، خیاطی و پخت نان محلی است.

مشاور نماینده مردم کهگیلویه در امور بانوان گفت: زنان بی سرپرست و بدسرپرست شناسایی شده و برای توانمندسازی آنها و اجرای طرح های اشتغال خانگی برنامه ریزی می شود که تاکنون ۱۰ خانواده از اجرای این طرح ها برخوردار شده است.