امید دنا: سرپرست آب و فاضلاب شهری کهگلویه و بویراحمد گفت:  با عنایت مقام معظم رهبری و تامین اعتبار از صندوق توسعهملی، ایجاد ۱۸ مجتمع آبرسانی با تخصیص اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در استان هدفگذاری شد.

امید دنا: سرپرست آب و فاضلاب شهری کهگلویه و بویراحمد گفت:  با عنایت مقام معظم رهبری و تامین اعتبار از صندوق توسعهملی، ایجاد ۱۸ مجتمع آبرسانی با تخصیص اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در استان هدفگذاری شد.

فیض الله پاسره افزود: تخصیص ۱۰۰ درصدی این اعتبارات انجام شده و قریب به ۳۳ درصد تامین آب روستایی از طریق مجتمع های آبرسانی انجام می شود.

سرپرست آب و فاضلاب شهری استان با اشاره به اینکه ۱۶۰ مجتمع آبرسانی در استان فعال است، تصریح کرد: ۱۶۴۱ روستا در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۴۸۰

روستا دارای تاسیسات آبرسانی است.

پاسره از پوشش ۱۰۰۸ روستای استان در حوزه مدیریت و مصرف آب با نصب کنتور خبر داد و گفت: بالغ بر ۶۲ هزار مشترک آب روستایی با پوشش ۹۲.۱ درصدی در استان

وجود دارد.

سرپرست آب و فاضلاب شهری استان از آبرسانی به ۲۴۲ روستا از طریق تانکر خبر داد و گفت: توپوگرافی این مناطق امکان ایجاد شبکه آبرسانی در این مناطق را دشوار و

گاهاً غیر ممکن کرده است.

وی عنوان داشت: ۵۱۴ مخزن با ۶۴۳۲ شبکه توزیع در روستاهای استان فعال است.

پاسره ساماندهی آبرسانی روستایی را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: با تلاش های انجام گرفته و جهت دهی اعتبارات به سمت اصلاح شبکه و مدیریت ا

صولی، فاصله تولید و مصرف در استان کم شده است.

سرپرست آب و فاضلاب شهری استان ۱۰ درصد از تلفات آب را مربوط به شکستگی شبکه دانست و بیان داشت: استفاده غیر مجاز و خارج از شبکه از دیگر دلایل هدر

رفت آب است.

وی گفت: با هدف کم کردن فاصله تولید و مصرف، برنامه نیاز آبی با مهندسی و برنامه ریزی اجرایی شد و حدود ۳۳۰ ساعت سیستم پمپاژ مناطق در روز با خاموشی

هدفمند روبه رو شده و بر اساس برنامه نیاز آبی کاهش ساعت کارکرد الکتروپمپ ها را داشتیم.

پاسره افزود : در بحث کاهش مصرف برق الکتروپمپ ها نیز در روستاهایی که کمتر از ۲۴ ساعت نیاز به مصرف دارند، خاموشی در ساعات پیک مصرف اعمال و ۵۵ درصد

کاهش مصرق برق محقق شد.

سرپرست آب و فاضلاب شهری استان با اشاره به نصب پمپ هوشمند، گفت: این سیستم قابلیت کنترل الکتروپمپ ها و فعالیت آنها را اجرایی کرده است.

وی  پلمپ گذاری کنتورهای روستایی و برخورد قانونی با انشعابات غیر مجاز را از دیگر برنامه های مدیریت مصرف عنوان کرد.

پاسره از شناسایی ۱۴ هزار انشعاب غیر مجاز روستایی خبر داد و بیان کرد: بیش از ۱۲ هزار کنتور آب با هدف مدیریت مصرف در مناطق فاقد کنتور نصب شد.

پاسره با اشاره به آبرسانی شهری، گفت: عمر بالای شبکه عاملی برای فرسودگی شبکه و بروز شکستگی متعدد در مناطق شهری می شود.

سرپرست آب و فاضلاب شهری استان با بیان اینکه آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب به شکل مرتب انجام می شود، ابراز داشت: آب مصرفی شهر یاسوج از کیفیت

بالایی برخوردار است.

پاسره از ساخت تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج خبر داد و ابراز داشت: دستگاه ها و تجهیزات این تصفیه خانه خریداری و به داخل کشور انتقال داده می شود.

پاسره با اشاره به اجرای فعالیت های متعدد در راستای مدیریت آب شهری، گفت: تلاش می شود با مدیریت مناسب از بروز تنش آبی در شهرهای استان جلوگیری شود.