ما نه قربانی استعمار کهنه شده ایم و نه قربانی استحمار نو میشویم. ما زنانی را که ابژه جنسی شده اند و به قولی نقش پرستو را برای مطامع سیاسی برخی آقایان ایفا میکنند.

پایگاه خبری امید دنا 

یادداشت

به نام حق و عدالت
سخنی با استاندار محترم جناب آقای کلانتری

با سلام
سوالاتی ذهن اینجانب را درگیر کرده است بدون مقدمه که تقدیم حضورتان میکنم.

_چگونه میشود که کسی با تفکر دموکراتیک تصمیمات شخصی و گاه دیکتاتوری اتخاذ نماید ؟؟ چگونه میشود که جمعی در به قدرت رسیدن عده قلیلی تلاش میکنند و بعد همان عده تصمیمات شخصی شان را بر آن جمع تحمیل میکنند؟؟ _چگونه میشود که نمایندگان پنجاه درصد جمعیت هیچ نقشی در تصمیمات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،…..ندارند؟؟؟ چگونه میشود که فعالین ستادهای روسای دولت بعد از انتخابات به حاشیه رانده میشوند و حتی مورد مشورت قرار نمیگیرند؟؟؟ _چگونه می اندیشند آنانکه جنگ نرم میان عده ای راه میاندازند و بعد مشغول اجرای تصمیمات کاملا شخصی خود میشوند؟؟؟ -تناقض ها تا کی ادامه دارد؟؟
.
افزایش آمار زنان تحصیل کرده و عدم بکارگیری آنها در کرسی های تصمیم گیرنده ….فریاد دعوت از زنان در برهه انتخابات و به فراموشی سپردن زحماتشان هنگام تقسیم غنائم!!!!!!! زنان نیمی از پیکره اجتماع را تشکیل میدهند و نقش اندیشه شان قابل انکار نیست هر چند ممکن است در دوره ای با سیاستهای تنگ نظرانه به انزوا کشیده شوند اما خورشید نهان نخواهد ماند.

بنده به عنوان یک معلم دانشگاهی که مخالف افراط و تفریط در نگاه به زن است و الگوی خود را حضرت فاطمه قرار داده است شما را به آیه ۳۵ سوره احزاب و آیه ۱۲ سوره ممتحنه و بسیاری از آیات که تقوی را اولویت میداند ارجاع میدهم و یادآور میشوم که امثال من نه زن سنتی ،بله قربان گو و کم سواد را میپذیرند و نه زنی که آزادیش را در کپی برداریهای غلط از غرب میداند.

معتقدیم زنی با جایگاه اجتماعی و تحصیلات عالیه باید در تصمیمات مهم دخالت داده شود و ابدا به حاشیه راندن زنان را نمیپذیریم.
تعریف ما از مادام گواشن،مادام دلاویدا،مادام کوری؛…..اندیشه و موثر بودن است نه ظاهر

ما نه قربانی استعمار کهنه شده ایم و نه قربانی استحمار نو میشویم.
ما زنانی را که ابژه جنسی شده اند و به قولی نقش پرستو را برای مطامع سیاسی برخی آقایان ایفا میکنند (اگر واقعیت داشته باشد که تردید داریم )قبول نداریم و تمایل داریم برای تربیت آنان تدابیری بیاندیشیم(هر چند ممکن است داستانی بیش نباشد برای توجیه برخی بی اخلاقیهای اقایان). هوش و ذکاوت ما در حدی است که متوجه برخی بازیهای سیاسی باشیم.
تحلیل ما در حدی است که بدانیم وقتی یک زن را مشغول حواشی میکنند به دنبال چه اهدافی هستند.

دانش ما در حدی است که تفاوت نگاه توسعه محور با نگاه منفعت محور و نگاههای فرصت طلبانه را تمایز دهیم.

  • نویسنده : ویسی