توزیع پانصد کیلو مرغ به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و گروه جهادی شهدای بردیان شهرستان چرام +تصاویروفیلم
توزیع پانصد کیلو مرغ به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و گروه جهادی شهدای بردیان شهرستان چرام +تصاویروفیلم

به گزارش امیددنا؛ نوراله خسروی مسئول گروه جهادی شهدای بردیان گفت:پانصد کیلو مرغ منجمد از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)به گروه جهادی شهدای بردیان اهداشد. وی گفت: توسط گروه جهادی شهدای بردیان در بین خانواده های کم برخوردارتوزیع شد. لازم به ذکر است که این تعدادمرغ  در بین ۲۰۰خانوار توزیع شدند.  

به گزارش امیددنا؛ نوراله خسروی مسئول گروه جهادی شهدای بردیان گفت:پانصد کیلو مرغ منجمد از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)به گروه جهادی شهدای بردیان اهداشد.

وی گفت: توسط گروه جهادی شهدای بردیان در بین خانواده های کم برخوردارتوزیع شد.

لازم به ذکر است که این تعدادمرغ  در بین ۲۰۰خانوار توزیع شدند.