احمدزاده می‌رود یا می‌ماند؟
احمدزاده می‌رود یا می‌ماند؟

سخنگوی دولت در این بین از تغییر برخی مسئولان استانی نیز خبر داد که یقیناً به معنی تغییر استانداران است.

به گزارش امید دنا  طی چند روز اخیر خبرهایی مبنی بر تغییر و تحولات مدیریتی در سطوح ملی و استانی از تریبون رسمی دولت و از زبان سخنگوی دولت شنیده شد.

اولین و شاید مهمترین تغییر مربوط به وزارت راه و شهرسازی است که رستم قاسمی استعفای خود را تقدیم آیت الله رئیسی کرده و بنا به گفته آقای سخنگو قرار است مهرداد بذرپاش چهره جوان شناخته شده جریان اصولگرایی برای جایگزینی رستم قاسمی به مجلس معرفی شود.

اما سخنگوی دولت در این بین از تغییر برخی مسئولان استانی نیز خبر داد که یقیناً به معنی تغییر استانداران است.

در همین خصوص یک منبع موثق در سطوح ملی در خصوص تغییر و تحولات با اشاره به اینکه عملکرد همه استانداران به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرند وکهگیلویه و بویراحمد از این قاعده مستثنی نیست ،خاطرنشان کرد که تصمیم و عزمی مبنی بر تغییر و تحول مدیریت ارشد استان کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد و اصولاً احمدزاده به دلیل رضایت دولت تا پایان دوره به کار خود ادامه خواهد داد.

هر چند در آینده نزدیک تعدادی از استانداران تغییر خواهند کرد اما شنیده‌ها از منابع موثق حکایت از آن دارد که سید علی احمدزاده در لیست تغییر و تحولات دولت در آینده نزدیک قرار ندارد و تا پایان دولت سکاندار مدیریت ارشد استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود