ضرورت اطلاع رسانی از اثار مخرب مصرف مشروبات الکی توسط رسانها
ضرورت اطلاع رسانی از اثار مخرب مصرف مشروبات الکی توسط رسانها

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی, استانداری بر ضرورت اطلاع رسانی آثار مخرب مصرف مشروبات الکلی و مردم توسط رسانه ها تاکید کرد۰

سید جواد هاشمی مهر در نشست کمیته پیشگیری و مقابله با مشروبات الکلی که در استانداری برگزار شد اظهار کرد؛ باید از تمامی ظرفیت ها با فرهنگ سازی برای مقابله با مصرف مشروبات الکلی به ویژه در مدارس دانشگاه اقدام کرد۰

وی گفت: لازم است که کارگاه ها و دوره های آموزشی به منظور آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم استان در زمینه آثار زیانبار مصرف مشروبات الکلی در نقاط مختلف استان برگزار شود۰

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار ادامه داد: در کنار مقابله با مصرف مشروبات الکلی در استان باید موضوع مهم درمان مصرف کنندگان این مواد پیشگیری و فرهنگ سازی نیز در دستور کار متولیان قرار گیرد۰

هاشمی مهر اضافه کرد: بروز بسیاری از جرایم و آسیب های اجتماعی در این استان به دلیل مصرف مشروبات الکلی است۰

وی اجرای برنامهای فرهنگی در حوزه پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی را مهم برشمرد و بیان داشت: در کاهش مصرف مشروبات الکلی اجرای برنامه های فرهنگی تقویت شود

هاشمی مهر خاطرنشان کرد: با توجه به آمار بالای جوانان بایستی با بهینه سازی اوقات فراغت و ایجاد تفریحات سالم زمینه نشاط را برای این قشر فراهم آورد ۰

وی خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از میراث فرهنگی صنعت معدن و شهرداری و دستگاههای قضائی شد وگفت : در عرصه کنترل باغات مستقر در جاده ابشار یاسوج توسط این کمیته انجام شود۰
گفتنی است در پایان این نشست اعضای کمیته پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی به تبادل نظر پرداختند و راهکارهای مناسب فرهنگی و اجتماعی و پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی در استان در دستور کار قرار دادند