چهارمین اهداء عضو در کهگیلویه بویراحمد
چهارمین اهداء عضو در کهگیلویه بویراحمد

اعضای بدن جوان ۲۴ ساله مرگ مغزی در کهگیلویه و بویراحمد به چهار بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

به گزارش امید دنا مسئول هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: اعضای بدن فرزاد ادواری جوان ۲۴ ساله مرگ مغزی در استان به چهار بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.
سینا سعیدی با اشاره به اینکه این بیمار در سانحه تصادف، به مرگ مغزی دچار شده بود افزود: با رضایت اعضای خانواده، ۲ کلیه، کبد و پاکرانس از بدن بیمار جدا و به بیماران نیازمند اهداء شد.
مسئول هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: این چهارمین مورد اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در سال ۱۴۰۲ در کهگیلویه و بویراحمد است.
سینا سعیدی با اشاره به اینکه در سال گذشته  ۱۳ اهداء عضو در استان انجام شد گفت: کهگیلویه بویراحمد در این اقدام خیرخواهانه میان سه استان اول کشور قرار گرفته است.
وی افزود: از سال ۸۳ تاکنون بیش از ۲۰۰ مورد اهداء خون در استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده است.