به مناسب روز ۲۲ اسفند، بزرگداشت شهداکاشت ۲۲اصله نهال درمکان های اداری چرام
به مناسب روز ۲۲ اسفند، بزرگداشت شهداکاشت ۲۲اصله نهال درمکان های اداری چرام

عکس ۱۳۷شهید شهرستان چرام چاپ و با یک پلاک زنجیر برتنه درختان انداخته شد وهردرخت به نام یک شهیدثبت میشود.

به گزارش امیددنا؛ مصطفی پراهام رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران شهرستان چرام گفت:به مناسبت ۲۲اسفندبزرگداشت شهدا و روز شهید و تأسیس بنیاد شهیدبه فرمان امام خمینی  ۲۲اصله نهال پرتقال، نارنگی و لیموشیرین درمکان هایی مثل فرمانداری،دادگستری ،بهزیستی،اموزش وپرورش ،خانم عالم چرام ودرروستای شیخ حسین  به همت بنیاد شهیدوامورایثارگران کاشت شد.

پراهام افزود:عکس ۱۳۷شهید شهرستان چرام چاپ و با یک پلاک زنجیر برتنه درختان انداخته شد وهردرخت به نام یک شهیدثبت میشود.

دراین برنامه فرهنگی حاج اقاآذریتون دادستان ،دکترتوفیقیان فرماندار،صادقیان رئیس بهزیستی،آموزش وپرورش وسایرمسئولان همکاری ویژه ای داشتند.

درپایان ازفرزندان شاهدشاغل درفرمانداری چرام توسط اداره بنیادشهیدتجلیل شد.