رئیس حوزه ی قضایی چاروسا همزمان با طرح فاصله گذاری اجتماعی از کنترل و اعمال سخت گیری ها در ورودی و خروجی های بخش خبر داد و گفت:این اقدامات جهت رفاه حال مردم و جلوگیری از تکثیر این بیماری ،ورودی و خروجی های بخش مسدود شد تا از خروج مسافران جلوگیری شود. به گزارش […]

 

رئیس حوزه ی قضایی چاروسا همزمان با طرح فاصله گذاری اجتماعی از کنترل و اعمال سخت گیری ها در ورودی و خروجی های بخش خبر داد و گفت:این اقدامات جهت رفاه حال مردم و جلوگیری از تکثیر این بیماری ،ورودی و خروجی های بخش مسدود شد تا از خروج مسافران جلوگیری شود.

به گزارش پایگاه خبری امید دنا ، سید سعید سعادتفر رئیس حوزه ی قضایی چاروسا در این رابطه گفت:در طول مدت ورود ویروس کرونا به شهرستان کهگیلویه با دستور های مهم قضایی کلیه مسیرهای بخش را با ظابطین و خاص و عام ،مدیریت و با کنترل وسایل نقلیه به بخش مانع ورود غیر بومی ها به بخش شدیم.

سعادتفر افزود: با تعطیلی کلیه صنوف غیر ضروری و کنترل شهروندان به طبیعت در روز سیزده بدر بطور واضح و اشکار به نتیجه نشسته و تا کنون مورد خاصی از مبتلا شدن به کرونا در بخش مشاهده نشده است.

رئیس حوزه ی قضایی چاروسا گفت:این سخت گیری ها جهت سلامت مردم است و کسانی که سعی دارند توصیه ها را عمل نکنند و سلامت مردم را به خطر بیندازند مطابق قانون با آنها برخورد می شود

سعادتفر بیان کرد:خوشبختانه مردم نهایت همکاری را دارند و ضمن عمل به توصیه های بهداشتی از خانه های خود خارج نشوند.

به گزارش امید دنا،طبق بررسی های بعمل آمده اقدامات پیشگرانه سید سعید سعادتفر رئیس حوزه ی قضایی چاروسا در بخش اثرگذار بوده و توانسته جلوی ورود ویروس کرونا را بگیرد که این اقدامات قابل تقدیر است.