بعد از محلول پاشی و گند زدایی معابر و مجامع پرتردد از آغازین روز های شروع و شیوع ویروس کرونا وایجاد ایستگاه سلامت جهت کنترل تردد و عبور و مرور افراد غیر بومی این بار نوبت از خدمت رسانی به پاکسازی جدول و جوب های فاضلاب روستا جهت جلوگیری از آلودگی های احتمالی نمودند.

به گزارش امیددنا؛بعد از محلول پاشی و گند زدایی معابر و مجامع پرتردد از آغازین روز های شروع و شیوع ویروس کرونا وایجاد ایستگاه سلامت جهت کنترل تردد و عبور و مرور افراد غیر بومی این بار نوبت از خدمت رسانی به پاکسازی جدول و جوب های فاضلاب روستا جهت جلوگیری از آلودگی های احتمالی نمودند.
شرح در تصویر

  • نویسنده : محسن زارعی
  • منبع خبر : ندای امت