به مناسبت دوم اردیبهشت سالگرتاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توسط حضرت امام خمینی( ره)گوشه هایی از عملکرد سپاه فتح استان در مقابله با کرونا از زبان سرهنگ انصاری، جانشین فرماندهی سپاه استان کهگیلویه و بویراحمدرابه انتشارمیگذاریم.

به گزارش امیددنا؛ به مناسبت دوم اردیبهشت سالگرتاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توسط حضرت امام خمینی( ره)گوشه هایی از عملکرد سپاه فتح استان در مقابله با کرونا از زبان سرهنگ انصاری، جانشین فرماندهی سپاه استان کهگیلویه و بویراحمدرابه انتشارمیگذاریم.

  • نویسنده : محسن زارعی