مسئول گروه خیرین مهر باران گفت: با توجه به خودجوش بودن موسسه از خیرین عزیز در خواست همکاری و مساعدت دارم.

به گزارش امیددنا؛فعالیت گروه خیرین گمنام مهر باران در روزهای اول ماه مبارک رمضان عبارت است از:
1-توزیع ۲۵ بسته مواد غذایی
2-قربانی کردن یک راس بز و توزیع
3-  ۲۵ کیلو گوشت قرمز
بین نیازمندان بخش دیشموک و روستای دلی

مسئول گروه خیرین مهر باران گفت: با توجه به خودجوش بودن موسسه از خیرین عزیز در خواست همکاری و مساعدت دارم.

شماره تماس ۰۹۱۷۹۹۰۳۲۸۲خانم مهدوی

شماره کارت جهت جمع آوری کمک های مردمی

۶۰۳۷۹۹۷۴۴۷۸۶۸۸۷۹

باران مهدوی

  • نویسنده : محسن زارعی