مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت: طرح استارت آپ فروشگاه سبز بصورت پایلوت در استان اجرا خواهد شد .

به گزارش امید دنابه نقل از اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ، صبح شنبه  بیستمین روز از اردیبهشت ماه 99 در این خصوص گفت : طرح استارت آپ فروشگاه سبزبصورت پایلوت در استان اجرا خواهد شد.

 سید اسدالله هاشمی  در دیدار با مجری این طرح گفت: استارت آپ ها شرکت هایی هستند که با یک ایده ی ساده و اولیه شروع می کنند و به سرعت رشد می یابند و به درآمد می رسند.
هاشمی تصریح کرد : نگاه فروشگاه سبز به فرهنگ بازیافت و استفاده از انرژی های نو و کاهش مصرف آب و سایر نهاده های تولید  در راستای حفظ محیط زیست خواهد بود .
وی گفت: طی نشست هایی که با مجری این طرح داشته ایم کهگیلویه وبویراحمد پایلوت فروشگاه سبز خواهد شد .
براساس این گزارش ، ایده استارت آپ فروشگاه سبز ، توسط  آقای رشیدی جهان آباد برای نخستین بار ، در اولین جشنواره ملی آب بخش فناوری سبزارائه گردید که این ایده  بعنوان طرح برتر جشنواره در سال 98 انتخاب شد.

  • نویسنده : محسن زارعی