سیدمحمدتقوی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چرام گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و اینکه مردم ملزم بودنددر خانه بمانند برای پرکردن اوقات فراغت مردم و اصحاب فرهنگ هنر و رسانه و جهت ارتقاء سرانه مطالعه شهرستان اقدام به توزیع  600جلدکتاب باموضوعات مختلف اعم از فرهنگی، هنری ، جغرافیا، خاطره نویسی، کودکان و….. اهدانمودیم.

توزیع ۶۰۰ جلد کتاب اهدایی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چرام.

به گزارش امیددنا؛  سیدمحمدتقوی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چرام گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و اینکه مردم ملزم بودنددر خانه بمانند برای پرکردن اوقات فراغت مردم و اصحاب فرهنگ هنر و رسانه و جهت ارتقاء سرانه مطالعه شهرستان اقدام به توزیع  600جلدکتاب باموضوعات مختلف اعم از فرهنگی، هنری ، جغرافیا، خاطره نویسی، کودکان و….. اهدانمودیم.

وی افزود: ضمنا تا پایان سال در چند مرحله دیگر کتاب اهدایی بین مردم فهیم شهرستان چرام و اصحاب فرهنگ وهنر و رسانه توزیع خواهدشد.

  • نویسنده : محسن زارعی