رئیس دفتر نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی منصوب شد. به گزارش افتونیوز، طی حکمی از سوی مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی سجاد نوبهار به عنوان مسئول دفتر وی در تهران منصوب شد. سجادنوبهار دانشجوی ارشد مدیریت است و مدت ده سال است که در عرصه […]

رئیس دفتر نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی منصوب شد. به گزارش افتونیوز، طی حکمی از سوی مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی سجاد نوبهار به عنوان مسئول دفتر وی در تهران منصوب شد. سجادنوبهار دانشجوی ارشد مدیریت است و مدت ده سال است که در عرصه […]

رئیس دفتر نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری-امبددنا، طی حکمی از سوی مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی سجاد نوبهار به عنوان مسئول دفتر وی در تهران منصوب شد.

سجادنوبهار دانشجوی ارشد مدیریت است و مدت ده سال است که در عرصه رسانه و خبرنگاری فعالیت دارد .

سجاد نوبهار همچنین مسئولیت و سرپرستی خبرگزاری تسنیم را در استان برعهده دارد.

  • نویسنده : میری
  • منبع خبر : افتونیوز