به گزارش پایگاه خبری-امیددنا: قطعی خطوط تلفن در دو بخش پر جمعیت دیشموک و چاروسا، تکراری و البته آزار دهنده شده است. به گزارش پایگاه خبری-امیددنا: آنقدر در این رسانه و دیگر رسانه ها از قطعی خطوط تلفن و نیز شبکه اینترنت در استان کهگیلویه و بویراحمد گفته شد ،که خود این خبرها بیش از […]

به گزارش پایگاه خبری-امیددنا:

قطعی خطوط تلفن در دو بخش پر جمعیت دیشموک و چاروسا، تکراری و البته آزار دهنده شده است.

به گزارش پایگاه خبری-امیددنا: آنقدر در این رسانه و دیگر رسانه ها از قطعی خطوط تلفن و نیز شبکه اینترنت در استان کهگیلویه و بویراحمد گفته شد ،که خود این خبرها بیش از قطعی خطوط با اعصاب مردم بازی می کند.

سکوت و بی تفاوتی عجیب،مردمی که نسبت به خیلی از مسائل ساده تر واکنش نشان  می دهند و سر از پا برای علت یابی نمی شناسند ولی نسبت به این بحران کمی کنار آمدند و هم متولیان امر که از این کوتاه آمدن و کنار آمدن مردم به بهترین شکل ممکن آرامش گرفتند، تأمل برانگیز ست.

شاید شفاف ترین خبرقطعی خطوط وتلفن،عنوان بدون شرح باشد تا هم مشکل به بهترین نحو انتقال یابد و هم خواننده خبر تکراری نخواند.

بدون شرح قطعی خطوط وتلفن را در روزهای آینده خواهید دید.

  • نویسنده : میری
  • منبع خبر : ریواس جنوب