مدیر جهادی در بخش چاروسا، برای حل مشکل مردم خود دست به کار شد.

به گزارش پایگاه خبری-امیددنا:ز چاروسا، این روزها شاهد قطعی مکرر آب در نقاط مختلف استان هستیم ، کمبود امکانات و نیرو از مشکلات آب و فاضلاب است.

اما همین کمبود نیرو و امکانات در روزهای گرم تابستان ختم نمی شود و کار جهادی و تلاش بسیاری از این کارکنان قابل تقدیر است، که با کمترین امکانات و نیرو بتوان بیشترین خدمات را ارائه داد.

آب فاضلاب شهری قلعه رئیسی که در سالیان گذشته از استخدام های فله ای استان هم بی بهره بود، سال هاست با دو نیرو اداره می شود، که یکی رئیس و دیگری خدمات کار. اما با همین کمبودات در بسیاری از نقاط شهر که لوله شکستگی و یا قطعی مشاهده می شود،همین دو نیرو را مشاهده می کنیم،تا شاید آب شهر یا منزلی قطع نشود.

کمبود نیرو در  شهری با بیش از 5 هزار نفر سخت است ،که امیدواریم روزی شاهد برطرف شدن این مشکلات باشیم، در سطح استان ، شهرستان به فکر مناطق دور دست با کمترین امکانات هم باشند.

 در نهاد خدمات رسانی که خودرویی ندارد و از کمبود امکانات هم رنج می برد،بسیار نگران کننده است ،که امیدواریم برای حل این مشکلات فکری شود.

شاید امروز کمتر کسی باشد ،که با عنوان شغلی رئیس خود دست به کار شود و برای حل مشکل مردم کاری کند.

  • نویسنده : میری
  • منبع خبر : خبرگزاری فارس