» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، تعداد مشترکین خانگی پُرمصرف در ساعات اوج بار در این استان را 12 هزار و 600 مشترک از مجموع 218 هزار و 549 مشترک خانگی عنوان کرد. به گزارش خبرنگار اُمید دنا، ” مهندس داود راهزادی ” با بیان این مطلب گفت: برق مصرفی مشترکان […]

 » مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، تعداد مشترکین خانگی پُرمصرف در ساعات اوج بار در این استان را 12 هزار و 600 مشترک از مجموع 218 هزار و 549 مشترک خانگی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار اُمید دنا، ” مهندس داود راهزادی ” با بیان این مطلب گفت: برق مصرفی مشترکان خانگی پُرمصرف در استان کهگیلویه و بویراحمد در خردادماه امسال هشت هزار و 500 مگاوات بوده است.

وی با بیان اینکه نرخ مصرف برق هر اشتراک خانگی در یک ماه بطور متوسط 210 کیلووات ساعت است، اظهارداشت: متاسفانه مشترکین پُرمصرف برق تعرفه خانگی چهار برابر مشترک عادی، برق مصرف می کنند.

** رشد مصرف 50 مگاواتی برق توسط مشترکین خانگی در استان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: از مجموع 12 هزار و 600 مشترک پُرمصرف خانگی در این استان حدود 9 هزار اشتراک مربوط به شهرستان های گرمسیری بویژه شهرستان گچساران است.

راهزادی، میزان مصرف برق مشترکین خانگی استان کهگیلویه و بویراحمد در خردادماه امسال را 137 هزار و 729 مگاوات ذکر و خاطرنشان کرد: متاسفانه میزان مصرف برق در خردادماه جاری نسبت به اردیبهشت ماه امسال بیش از 50 مگاوات رشد مصرف را نشان می دهد.

وی گفت: مشترکین خانگی پُرمصرف برای جلوگیری از رشد نگران کننده مصرف برق در این استان بایستی نسبت به رعایت الگوی مصرف در ساعات مختلف بویژه ساعات اوج بار مصرف(پیک) تدابیر ویژه ای بیندیشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: این مشترکین و سایر مشترکین خانگی از روشن نمودن وسایل برقی غیرضرور در ساعات مختلف شبانه روزی خودداری نموده و در ساعات غیر از ساعات اوج بار، از این وسایل استفاده کنند.

راهزادی از اجرای برخی اقدامات فنی برای رعایت الگوی مدیریت مصرف برق در استان کهگیلویه و بویراحمد خبرداد و از تمامی مشترکین برق در این استان خواست با این اقدامات همراهی کنند تا شاهد قطع برق و خاموشی های ناخواسته نباشیم.

264 هزار و 38 اشتراک برق در استان گهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.