امید دنا:نخستین دوره تربیت مدرس مربیان سوادآموزی در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.

دوره تربیت مدرس مربیان سوادآموزی در استان

نخستین دوره تربیت مدرس مربیان سوادآموزی در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

امید دنا:،معاون سوادآموزی آموزش و پرورش این استان گفت: این دوره در قالب ارائه آموزش به مدرسان برای برگزاری کارگا‌ههای آموزشی فصلی برای هزار و

۵۷۴ آموزش دهنده سوادآموزی در استان برگزار می‌شود.

سید حمدالله خواهش نیک افزود: دوره آموزشی تربیت مدرس با هدف توانمندسازی آموزش دهندگان

سوادآموزی در ارائه دروس فارسی، ریاضی، قرآن، فرهنگ اسلامی، علوم تجربی و علوم اجتماعی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد:آموزش‌های ارائه شده در کارگاه کشوری که در مشهد مقدس برگزار شد توسط ۲ نفر از مدرسان برای تربیت مدرسان شهرستان‌ها و مناطق ارائه می‌شود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان گفت: جلسات آموزشی دروس تخصصی برای آموزش دهندگان در هر فصل به مدت ۴ ساعت و به صورت حضوری و با همکاری

بهبود کیفیت استان برگزار خواهد شد.

خواهش نیک افزود: موضوع هر جلسه بر اساس نیازسنجی اعلام و منابع آموزشی، کتاب‌های روش تدریس دروس تخصصیِ دوره‌های سوادآموزی، لوح فشرده محتوای

آموزشی و همچنین فیلم‌های آموزشی تهیه شده با مشارکت جهاد دانشگاهی است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان هم گفت: دوره تربیت مدرس در کیفی بخشی فعالیت‌های سواد آموزی نقشی اساسی و مؤثر دارد.

اردشیر یاری افزود: در شورای پشتیبانی سوادآموزی و گروه بهبود کیفیت با پیگیری حوزه معاونت سوادآموزی برنامه‌های کیفی بخشی بسیار خوبی تدوین و اجرا شد.

در این دوره آقای حمید لقمانی فرد و خانم صدیقه خوشنود به عنوان مدرس کشوری دوره حضور دارند و شرکت کنندگان به مدت۴۰ ساعت در این دوره آموزشی شرکت

می کنند.

  • نویسنده : غلامی