به گزارش پایگاه خبری-امیددنا:عملیات بیولوژیک مبارزه با آفت شپشک آرد آلود مرکبات در باغ های شهرستان کهگیلویه آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری-امیددنا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه گفت: هر ساله و در فصل‌های مختلف آفت گوناگونی به مزارع محصولات کشاورزی وارد می شود.

علیرضا نیکویی زاده،با بیان اینکه امسال آفت شپشک آرد آلود مرکبات وارد برخی از باغ‌های این شهرستان شده است، افزود: با اطلاع به موقع باغداران و اقدامات موثر کارشناسان جهاد کشاورزی در حال مهار و مبارزه با این آفت هستیم.

وی ادامه داد: با هدف کاهش استفاده از سموم، برای مبارزه با آفات از کفشدوزک کریپتولوموس استفاده شده که این حشره‌ شکارچی مفیدی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه ،گفت: این حشره در خود استان، از گونه‌های بومی تولید شده، به دو صورت لارو ،حشره کامل در باغ‌های آلوده رها سازی می شود، با حمله به شپشک آرد آلود مرکبات،تغذیه از آن موجب کاهش جمعیت این آفت می شود.

نیکویی زاده،به مزایای اجرای این نوع مبارزه بیولوژیک اشاره کرد ، ادامه داد: آفت شپشک آرد آلود مرکبات در برابر سموم مقاوم می شود،علاوه بر این موجب کاهش مصرف سموم و کاهش هزینه‌ها نیز می شود.

وی ادامه داد: اجرای عملیات بیولوژیک مبارزه با شپشک آرد آلود مرکبات تا نابودی کامل این آفت در شهرستان ادامه دارد و در صورت مشاهده، باغداران موضوع را به کارشناسان جهاد کشاورزی اطلاع دهند.

شهرستان کهگیلویه دارای بیش از ۴ هزار هکتار باغ از انواع محصولات سردسیری و گرمسیری است که سطح زیادی از این باغ‌ها با توجه به شرایط آب و هوایی را مرکبات تشکیل می دهد.

  • نویسنده : میری
  • منبع خبر : عصرزاگرس