به گزارش  خبزنگار امید دنا وبه نقل ازروابط عمومی مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد، مهندس ابراهیم یافتیان، عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به صورت سرزده وارد استان شد واز نزدیک در جریان اقدامات صورت پذیرفته شده وهم چنین مشکلات فرا روی مخایرات منطقه قرارگرفت. عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درجلسه شورای مدیران مخابرات منطقه  […]

به گزارش  خبزنگار امید دنا وبه نقل ازروابط عمومی مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد، مهندس ابراهیم یافتیان، عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به صورت سرزده وارد استان شد واز نزدیک در جریان اقدامات صورت پذیرفته شده وهم چنین مشکلات فرا روی مخایرات منطقه قرارگرفت.
عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درجلسه شورای مدیران مخابرات منطقه  ،ابتدا توصیه های اخلاقی را به مجموعه همکاران داشت وگفت ؛اولویت اصلی در بدنه مخابرات کار هست وباید برای انجام این مهم انگیزه ایجاد کرد واین انگیزه می تواند گاهی برخورد خوب با مجموعه همکاران ومشتریان باشد واین مهم به دست نخواهد آمد جز با تعامل ،چرا که در کار وخدمت رسانی ورسیدن به نقطه ی مطلوب تقابل معنایی ندارد.
مهندس یافتیان در ادامه به بررسی مسائل و مشکلات مخابرات در حوزه های دایری تلفن ثابت ،دیتا وسیار پرداخت واظهار داشت: از جمله کارهای مهمی که باید صورت بگیرد بررسی ورصد مشکلات امورمشتریان در واگذاری سرویس های FTTHوADSL  هست ومی بایست حوزه تجاری جهت انجام این مهم دارای برنامه ریزی مدون باشد وعلت تخلیه ها  بررسی شود که چرا بعد از دایری در کوتاه مدتی  با تخلیه این سرویس ها توسط مشترکین روبرو می شویم وقطعا نارضایتی مشترکین علل وعواملی دارد که باید توسط حوزه تجاری و بازرسی شناسایی ومرتفع گردد.
یافیتان در ادامه گفت : از دیگر کارهای مهمی که می بایست انجام شود توسعه شبکه هست واین امر مستلزم،شناسایی  نقاطی است که فاقد امکانات هست ومی بایست کلیه مشکلات استان بدون در نظر گرفتن اولویت بندی شناسایی واحصاء شودو هرکدام از این مشکلات می بایست به صورت یک پروژه تعریف تابه اتکاء آن  توسعه شبکه صورت پذیردوما امده ایم تا مشکلی از مشکلات این استان را با همراهی وهمکاری هم مرتفع کنیم ،قطعا این مهم شدنی هست.
عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران افزود؛دراین مقطع زمانی وزارت ارتباطات بیشترین تعامل وهمکاری را با شرکت مخابرات ایران دارد که همین جا ضمن تقدیر وتشکر از وزیر جوان ارتباطات ،جناب آقای مهندس آذری جهرمی ،باید قدر این همکاری وتعامل که برای ما یک فرصت است  را بدانیم واز آن در راستای بهبود وضعیت شبکه ارتباطی استفاده کنیم و با هماهنگی مسئولین استانی و ستاد شرکت مخابرات ایران نسبت به اجرای فیبر  USO و پروتکشن مسیرها در سطح استان اقدام شود که چرا این فرصت هرگز به دست نخواهد آمد.
مهندس ابراهیم یافتیان در ادامه گفت؛ باید به حل مشکلات مردم توجه کنیم تا خدمات رسانی بهتری داشته باشیم وقطعا مردم شریف این استان نیز قدردان هستند وچنانچه به این مهم توجه داشته باشیم کسب درآمد هم حاصل خواهدشد
مهندس یافتیان در ادامه به ذکر خاطره ای از نمونه ی عینی یک قدر دانی در راستای توسعه شبکه در یکی از محله های جنوبی تهران پرداخت وگفت در هنگام اتمام کار در یکی ازمحله های جنوبی تهران ،پدر بزرگواری با یک گلدان گل به سمت ما آمد و گفت این گلدان گل را جهت رفع مشکلات این محله به شما تقدیم می کنم ،با دیدن این صحنه بی اختیار اشک ازگونه هایم سرازیر شد ودستش رو بوسیدم وآنگاه احساس رضایت وحس قدردانی را از چشمان آن پدر بزرگوار که اتفاقا پدر یک شهید بزرگوار بود حس کردم .
یافتیان در ادامه گفت : درگذشته مشتری جهت رسیدن به درخواست های مخابراتی به سمت ما می آمد وگاهی هم با منت آن در خواست را به سرانجام می رساندیم ولی امروزه چنین نیست و ماباید در راستای ارائه خدبه سمت مشتری برویم .
مهندس یافتیان درپایان ضمن اطلاع از آخرین وضعیت طرح ملی هوشمندسازی در مدارس و تاکید بر اهمیت اجرای این طرح گفت: بنا به دستور مقام عالی وزرات این طرح باید در اولویت کار مخابرات مناطق قرارگیرد تا به لطف حق در موعد مقرربه سرانجام رسد
براساس همین گزارش مهندس ابراهیم یافتیان قبل از جلسه شورای مدیران با حضور در اتاق تعدادی ازهمکاران باآنان دیدار وگفتگو کرد

**ربیعی*

  • نویسنده : محمدشفیع ربیعی