برگزاری مانورمشترک شبکه بهداشت ودرمان وسایرادارات شهرستان چرام در شهر سرفاریاب+تصاویر
برگزاری مانورمشترک شبکه بهداشت ودرمان وسایرادارات شهرستان چرام در شهر سرفاریاب+تصاویر

  کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان چرام از برگزاری مانور بازرسین بهداشت محیط و ادارات شهرستان چرام در سرفاریاب خبر داد. به گزارش امیددناوبه نقل از رابط عمومی شبکه بهداشت درمان چرام مهندس جعفری گفت: به همت شبکه بهداشت و درمان و با حضور نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، […]

 

کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان چرام از برگزاری مانور بازرسین بهداشت محیط و ادارات شهرستان چرام در سرفاریاب خبر داد.

به گزارش امیددناوبه نقل از رابط عمومی شبکه بهداشت درمان چرام مهندس جعفری گفت: به همت شبکه بهداشت و درمان و با حضور نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی دامپزشکی نیروی انتظامی ،ا ز صنوف حساس در سطح شهر سرفاریاب بازدید صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در این بازدید پرسنل بهداشت محیط شهرستان به صورت مشترک با ادارات مربوطه در این مانور کلیه صنوف را بازدید کردند.

جواد جمالی کارشناس مسول بهداشت محیط شهرستان در پایان یادآور شد: تعداد زیادی از صنوف حساس شهر سرفارباب مورد بازدید قرار گرفت که بر اساس چک لیست ماده 13، 4 صنف متخلف به مراجع قضایی معرفی و صنوفی که نقص بهداشتی داشته، تدکرات لازم داد شدند.

  • نویسنده : محسن زارعی