پایگاه مقاومت بسیج شهید قرقانیاز حوزه مقاومت بسیج امام جواد (ع) که مدتی بود تور ایست و ایستگاه سلامت مستقر در روستای تلخاب شیرین را به دستور فرماندهی حوزه جمع کرده بود؛ مجددا به دستور فرماندهی حوزه برای ایجاد ایستگاه سلامت به عنوان طرح مطهر در روستای تلخاب شیرین توسط نیروهای بسیج پایگاه مقاومت شهید قرقانی با هدف گند زدایی از سطوح خودرو ها و سر نشینان اقدام به اجرای این دستور از فرماندهی حوزه نمودند.

به گزارش پایگاه خبری امیددنا؛پایگاه مقاومت بسیج شهید قرقانیاز حوزه مقاومت بسیج امام جواد (ع) که مدتی بود تور ایست و ایستگاه سلامت مستقر در روستای تلخاب شیرین را به دستور فرماندهی حوزه جمع کرده بود؛ مجددا به دستور فرماندهی حوزه برای ایجاد ایستگاه سلامت به عنوان طرح مطهر در روستای تلخاب شیرین توسط نیروهای بسیج پایگاه مقاومت شهید قرقانی با هدف گند زدایی از سطوح خودرو ها و سر نشینان اقدام به اجرای این دستور از فرماندهی حوزه نمودند.

لازم به ذکر است که پایگاه مقاومت شهید قرقانی در همه عرصه ها در کنار مردم و پیرو دستورات فرماندهی محترم حوزه مقاومت هستند.

 

  • نویسنده : محسن زارعی