گلایه مندی راننده ها از شورای اسلامی وشهرداری مادوان که نزدیک یک سال هست  مشکل دست اندازی ها را حل نکرده اند

به گزارش پایگاه خبری امیددنا؛ گلایه مندی راننده ها از شورای اسلامی وشهرداری مادوان که نزدیک یک سال هست  مشکل دست اندازی ها را حل نکرده اند.

این تصاویر ازشهروندی ازیاسوج بلهزاردرمحدوه شهرداری مادوان برای ما ارسال شده است.

این پایگاه خبری امادگی انتشار جوابیه دراین خصوص ازسوی شورا وشهرداری مادوان رادارد.

 

  • نویسنده : امین غارتپور