درپی تماس تلفنی افراد محلی درساعت ۱۴.۲۰ دقیقه روز دوشنبه یکم اردیبهشت ۹۹ بامرکز EOC معاونت امدادونجات جمعیت هلال احمر استان دوتیم از واکنش سریع معاونت امدادونجات وامدادکوهستان دنا به نامهای مهدی پورابراهیم، علی عزیزی، ناصر احمدی ومنوچهر جهانفکر باتجهیزات انفرادی وگروهی به منطقه اعزام که بعداز راهپیمایی درارتفاعات وایجاد کارگاه فضای معلق ودیواره نوردی درارتفاع ۱۰۰متری موفق به تثبیت وفیکس فرد گرفتار به نام محسن قوامی فر ۲۵ ساله شدند.

به گزارش امیددنا؛ درپی تماس تلفنی افراد محلی درساعت ۱۴.۲۰ دقیقه روز دوشنبه یکم اردیبهشت ۹۹ بامرکز EOC معاونت امدادونجات جمعیت هلال احمر استان دوتیم از واکنش سریع معاونت امدادونجات وامدادکوهستان دنا به نامهای مهدی پورابراهیم، علی عزیزی، ناصر احمدی ومنوچهر جهانفکر باتجهیزات انفرادی وگروهی به منطقه اعزام که بعداز راهپیمایی درارتفاعات وایجاد کارگاه فضای معلق ودیواره نوردی درارتفاع ۱۰۰متری موفق به تثبیت وفیکس فرد گرفتار به نام محسن قوامی فر ۲۵ ساله شدند.

وبوسیله صندلی نجات به بالا ی کوه انتقال داده شد این عملیات سنگین7ساعت طول کشید متاسفانه علیرغم هشدارها وآگاهی بخشی درخصوص عدم صعود به مناطقی که شناخت کافی ندارند باز شاهد هستیم عده ای برای ریشه کنی بوته های گیاهی ویا هر نیت دیگری بدون تجهیزات کافی وعدم توانایی جسمی وفنی اقدام به دیواره نوردی یا دره نوردی میکنند که مشکلات زیادی رادراین برهه اززمان که بدلیل شیوع بیماری کرونا برای امدادگران ونجاتگران وعوامل درمانی بوجود میاورند که شاهد عینی از دست دادن تعدادی از عزیزان دراین ایام درارتفاعات بوده ایم.

لازم هست دستگاههای متولی دراین زمینه برخورد جدی برای جلوگیری از این روش نادرست اتخاذ نمایند.

 

  • نویسنده : محسن زارعی