طی حکمی ازسوی ایت الله صفرپور رئیس جهادکشاورزی شهرستان چرام مهدی پورکپور به سمت معاونت وی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری امیددنا؛ طی حکمی ازسوی ایت الله صفرپور رئیس جهادکشاورزی شهرستان چرام مهدی پورکپور به سمت معاونت وی منصوب شد.

پورکپور از نیروهای علمی وفنی جهادکشاورزی هست که سابقه درخشانی دراین اداره دارد.

وی سابقه سیزده سال سابقه کار در جهاد کشاورزی چرام؛ ناظر پروژه های عمرانی؛ از سال ۹۰ بعنوان مسئول آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان ؛ دارای مدرک کارشناسی آب از دانشگاه شیراز و کارشناس ارشد سازه های آبی از دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان می باشد.

 

  • نویسنده : محسن زارعی